ผู้ใช้ Reddit รายหนึ่งระบุว่า Sony ได้กล่าวว่าจะแบนบัญชี PSN ของเขาถาวร ถ้าเขาแจ้งปฏิเสธรายการใช้จ่ายที่เขาแจ้งว่าถูกแฮกกั บทางธนาคาร
ผู้ใช้ Reddit ที่ใช้ชื่อว่า kadjar ได้โพสต์ในเว็บไซต์ Reddit ว่า บัญชี PlayStation Network (PSN) ของเขาถูกแฮก เขาได้รับอีเมลแจ้งว่ามีการกดซื้อเนื้อหาในบัญชีของเ ขาหลายรายการ รวมมูลค่ามากกว่า 600 ดอลลาร์ (ประมาณสองหมื่นบาท) และเครื่องเกม PS4 ของเขาถูกระงับ (deactivate) ออกจากบัญชี โดยมี PS4 อีกเครื่องหนึ่งมาผูกกับบัญชีเขาแทน
เมื่อ kadjar ติดต่อไปที่ chat support ของ Sony ก็ได้รับคำตอบว่า Sony จะทำการคืนเงินให้สูงสุดไม่เกิน 150 ดอลลาร์เท่านั้น โดยจะคืนเงินเข้าเป็นเครดิตในบัญชี PSN ไม่คืนกลับไปยังธนาคาร และถ้าผู้ใช้ยื่นเรื่องปฏิเสธรายการใช้จ่ายกับธนาคาร (fraudulent charge dispute) ทาง Sony จะแบนบัญชี PSN ของเขาอย่างถาวร ซึ่งแปลว่าผู้ใช้จะต้องเสียเกมทั้งหมดที่เคยซื้อมาด้ วย
นอกจากนี้ kadjar ยังระบุด้วยว่า เมื่อได้โทรศัพท์ติดต่อเพิ่มเติมกับฝ่ายบริการลูกค้า ของ Sony ก็ได้รับการชี้แจงอีกว่า ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เขาจะไม่สามารถเปลี่ยนเครื่อง PS4 หลัก (primary PS4 system) ที่ผูกกับบัญชีเขาเป็นเวลา 6 เดือน (ซึ่งตอนนี้เครื่อง PS4 ที่ผูกกับบัญชี PSN เขาคือเครื่องของคนอื่น)
ถึงตอนนี้ ข้อมูลทั้งหมดที่มีมาจากคำบอกเล่าของผู้ใช้ และภาพหน้าจอการสนทนากับเจ้าหน้าที่ Sony สองครั้งที่ kadjar โพสต์ และยังไม่มีการพูดถึงว่าบัญชี PSN ของเขาถูกแฮคได้อย่างไร ส่วนทาง Sony ยังไม่มีการแถลงอะไรอย่างเป็นทางการกับสื่อหรือสาธาร ณะเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้
ถึงแม้ว่ากรณีนี้จะยังไม่มีความชัดเจน แต่ในขั้นต้น ผู้ใช้ทั่วไปควรระมัดระวังความเสี่ยงจากการผูกบัตรเค รดิดเข้ากับบริการต่างๆ และอย่าลืมแนวทางความปลอดภัยพื้นฐานเกี่ยวกับรหัสผ่า นครับ
ที่มา - Reddit
PlayStation, PlayStation Network, Fraud
อ่านต่อ...