โดเมนจำนวน 282,867 โดนเมน (นับโดยนักวิจัยของซิสโก้) จดโดเมนผ่านกูเกิลโดยกูเกิลจดผ่าน eNom อีกครั้ง มีบริการปกปิดตัวตนเจ้าของโดเมนโดยจะไม่เปิดเผยข้อมู ลโดเมนลงฐานข้อมูล WHOIS แต่บั๊กในการเชื่อมต่อระหว่างกูเกิลและ eNom ทำให้ข้อมูลลูกค้าจำนวนมากหลุดออกมาทั้งที่เลือกปิดบ ังข้อมูลเอาไว้
ผู้ได้รับผลกระทบจากบั๊กนี้จะต้องต่ออายุโดเมนเสียก่ อน เมื่อต่ออายุระบบจะทำงานผิดพลาดและเปิดข้อมูลเข้าสู่ ระบบ WHOIS
กูเกิลระบุว่าบั๊กนี้ได้รับแจ้งมาทางโครงการให้รางวั ลช่องโหว่ความปลอดภัย และทางกูเกิลได้แก้ไขต้นตอของปัญหาแล้ว
ที่มา - ArsTechnica
Google Apps, Google, Security, Privacy
อ่านต่อ...