ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกหรือ GPS ทำงานโดยถอดรหัสสัญญาณที่รับมาจากชุดของดาวเทียม GPS ที่โคจรอยู่รอบโลก ด้วยการเทียบสัญญาณที่ถูกส่งจากดาวเทียมหลายๆ ดวงที่โคจรอยู่ในตำแหน่งที่ต่างกันออกไปเพื่อนำมาคำน วณหาพิกัดบนโลก
อย่างไรก็ตามการประมวลผลดังกล่าวใช้เวลาและกินพลังงา นมาก (เป็นเหตุให้แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือหมดเร็วเมื่อเรา เปิดใช้แอพพลิเคชั่นที่ใช้การระบุตำแหน่งด้วย GPS) ไมโครซอฟท์จึงหาทางแก้ปัญหาข้างต้นด้วยแนวคิดใหม่ดัง จะเห็นได้จากสิทธิบัตร Cloud-Offloaded GPS ที่นำเสนอวิธีการระบุตำแหน่งบนโลกโดยย้ายการคำนวณสัญ ญาณที่ได้รับจากดาวเทียมไปไว้บน cloud แทน
จากงานวิจัยของไมโครซอฟท์เมื่อปี 2012 โดยปกติการหาตำแหน่งตั้งต้นด้วยโทรศัพท์มือถือแบบเดิ มใช้เวลาถึง 30 วินาทีในการเก็บข้อมูลที่จำเป็นจากดาวเทียม GPS เพื่อการระบุพิกัด ส่วนการประมวลสัญญาณเพื่อจะเชื่อมต่อและติดตามดาวเที ยมที่กำลังเคลื่อนตัวก็เป็นงานที่หนักหนาเอาการ แต่ด้วยการย้ายงานประมวลผลดังกล่าวขึ้นไปไว้บน cloud ข้อมูลเพียงไม่กี่มิลลิวินาทีก็เพียงพอสำหรับการหาตำ แหน่งตั้งต้นแล้ว ระบบบน cloud เองยังสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสาธารณะอย่างฐานข้อ มูลวงโคจรของดาวเทียมและระดับความสูงต่ำของพื้นโลกเพ ื่อช่วยในการคำนวณได้อีกด้วย นอกจากนี้อัตราการใช้พลังงานก็ต่ำกว่าเดิมมากเมื่อเท ียบกับเทคโนโลยีปัจจุบันที่ใช้พลังงานถึง 1 จูลในการหาตำแหน่งตั้งต้น ด้วยเทคนิคใหม่ทีมวิจัยสามารถตัดพลังงานที่ต้องใช้จน เหลือเพียง 0.4 มิลลิจูล ประหยัดพลังงานได้ 99.96 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว
ทีมวิจัยจากไมโครซอฟท์เชื่อว่าด้วยประสิทธิภาพและมีอ ัตราการใช้พลังงานที่ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดจะช่วยให้ เกิดการพัฒนาบริการใหม่ๆ ที่ใช้ประโยชน์จากการระบุตำแหน่งได้อย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น การสร้างแผนที่ข้อมูลมลภาวะทางเสียงภายในเมือง หรือระบบที่แนะนำเส้นทางและให้ผลการค้นหาสถานที่ที่ป รับแต่งตามเส้นทางที่แต่ละคนใช้ประจำ และแน่นอนว่าเมื่อเทคนิคในสิทธิบัตรถูกนำมาใช้งานจริ งเมื่อไหร่เราก็จะได้ใช้บริการที่ต้องพึ่งพา GPS อย่างไม่ต้องคอยพะวงว่าแบตเตอรี่มือถือจะหมดเร็วอย่า งที่เป็นกันอยู่ในปัจจุบันครับ
ที่มา - WMPoweruser, The Verge

Microsoft, GPS, Cloud Computing, Patent
อ่านต่อ...