JK Shin ซีอีโอร่วมของซัมซุงพูดถึงทิศทางการออกสินค้าสมาร์ทโ ฟนปี 2015 ในงานประชุมผู้ถือหุ้น ว่าบริษัทจะใช้วัสดุพรีเมียมอย่างโลหะมากขึ้น ใช้การออกแบบเครื่องบาง (slim design) จอภาพความละเอียดสูง เพื่อเรียกลูกค้ากลับคืนมา
Shin บอกว่าซัมซุงต้องการเป็นผู้นำในตลาดพรีเมียม และจะใช้นโยบายใหม่เหล่านี้กับสมาร์ทโฟนในปีนี้
ในฝั่งของธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซัมซุงจะบุกไปยังตลาดใหม่ๆ อย่าง B2B, สมาร์ทโฮม, อุปกรณ์ด้านสุขภาพ โดยซัมซุงจะลงทุนเพื่อผลิตชิปและจอภาพให้มากขึ้น
ที่มา - Bloomberg
Samsung, Mobile
อ่านต่อ...