The Pirate Bay (TPB) เว็บรวบรวม magnet link ขนาดใหญ่ถูกบุกยึดเซิร์ฟเวอร์และถูกบล็อคไปหลายครั้งในหลายประเทศแต่ก็กลับมาเปิดไ ด้เรื่อยๆ ล่าสุดทาง TPB ก็ปรับใช้ให้บริการผ่าน CloudFlare และเปิดบริการ HTTPS เข้ารหัสการเชื่อมต่อทั้งหมดเป็นมาตรฐานแล้ว
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในสหราชอาณาจักรที่ก่อนหน้า นี้เคยบล็อค TPB ตอนนี้ก็กลับเข้าได้ทั้งหมด ที่ยืนยันแล้ว เช่น Virgin Media, TalkTak,BT, BT, และ EE ยกเว้นเพียง Sky ที่ยังสามารถบล็อคได้อยู่
Virgin Media ระบุว่าได้ทำตามคำสั่งศาลให้บล็อคแล้ว แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าคำสั่งนั้นระบุเป็นไอ พีเท่านั้นหรืออย่างไร
เว็บจำนวนมากใช้บริการ CloudFlare เพื่อช่วยกระจายข้อมูลให้ การเชื่อมต่อของเบราว์เซอร์ไปยัง TPB จากนี้จะเป็นการเชื่อมต่อไปยัง CloudFlare ที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่สามารถบล็อคไอพีไปทั้ งช่วงได้ ไม่เช่นนั้นจะกระทบเว็บอื่นๆ อย่างไรก็ดี CloudFlare รองรับเฉพาะการเชื่อมต่อที่รองรับมาตรฐาน SNI เพราะต้องเชื่อมต่อกับหลายๆ โดเมนพร้อมๆ กัน ทำให้เป็นไปได้ทีไฟร์วอลจะตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อครั ้งใดต้องการเข้าเว็บไหน แต่กระบวนการบล็อคก็จะซับซ้อนกว่าการบล็อคไอพีเป็นช่ วงๆ อย่างมาก
ที่มา - Torrent Freak
The Pirate Bay, HTTPS, SSL, Internet Censorship
อ่านต่อ...