ในบรรดา gTLD (generic top-level domain) ที่ ICANN เปิดให้จองชื่อเพื่อไปให้บริการได้ มีรายชื่ออีกส่วนหนึ่งที่ใช้งานได้เฉพาะผู้ที่จดทะเบียนในองค์กรเท่านั้น ไม่สามารถเปิดขายให้กับบุคลภายนอกได้ กลุ่มนี้จะได้รับยกเว้นไม่ต้องมีจรรยาบรรณสำหรับการใ ห้บริการ ในรายชื่อทั้งหมดมีหลายชื่อน่าสนใจ
.dev ถูกจดโดย Charleston Road Registry Inc. บริษัทลูกที่ทำหน้าที่จดทะเบียนโดเมนของกูเกิล ความพิเศษของ .dev คือตามกติกาแล้ว ICANN ไม่ควรอนุญาตคำทั่วไป (generic string) ให้กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ในกรณีนี้โดเมน .dev ทั้งหมดก็จะใช้งานได้กับกูเกิลเท่านั้น

นอกจาก .dev แล้วกูเกิลยังจดทะเบียนโดเมนอื่นๆ ไปใช้งานเองเป็นจำนวนมาก เช่น .drive, .play, .dev, .cal, .chrome, .dclk, .channel, .gbiz, .gle, .gmail, .goog, .google, .guge, .hangout, .nexus, .prod, .youtube, .

อ่านต่อ...