การปรับเอกสาร Community Standards ของ Facebook นอกจากประเด็นเรื่องชื่อจริง ยังมีประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่ Facebook ไม่ยอมให้โพสต์และจะลบทิ้งหรือจำกัดการแสดงผลถ้าได้ร ับรายงาน
ภาพโป๊เปลือย (nudity)

  • Facebook บอกว่าเรื่องนี้เป็นหัวข้อที่อ่อนไหว เพราะผู้ใช้มีอายุ-วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งบริษัทจะใช้มาตรฐานเดียวกันหมดคือลบ "ภาพถ่าย" ที่มีอวัยวะเพศ (genitals) หรือเห็นบั้นท้ายแบบเต็มๆ (fully exposed of buttocks) นอกจากนี้ยังห้ามภาพหน้าอกที่เห็นหัวนม (nipple) แต่ยอมให้โพสต์ภาพหน้าอกตอนให้นมลูก หรือหน้าอกที่ผ่านการผ่าตัดเต้านมออก
  • Facebook อนุญาตให้โพสต์ภาพวาด รูปปั้น และงานศิลปะภาพนู้ดอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ห้ามงานศิลปะที่แสดงกิจกรรมทางเพศ (sexual activity) ยกเว้นเป็นงานเพื่อการศึกษา ตลกขบขัน หรือล้อเลียน

เฮทสปีช (hate speech)
Facebook ห้ามโพสต์เนื้อหาที่โจมตีบุคคลอื่นโดยเกี่ยวข้องกับ

  • เชื้อชาติ (race)
  • เผ่าพันธุ์ (ethnicity)
  • ประเทศถิ่นเกิด (national origin)
  • ศาสนา (religious affilication)
  • รสนิยมทางเพศ (sexual orientation)
  • เพศหรือลักษณะบ่งชี้ทางเพศ (sex, gender, gender identity)
  • อาการพิการหรืออาการป่วย (serious disabilities or diseases)

Facebook ห้ามองค์กรหรือกลุ่มคนที่นำเสนอความเกลียดชังในประเด ็นข้างต้น และขอให้ผู้ใช้ช่วยกันรายงานถ้าพบปัญหา แต่ Facebook อนุญาตให้นำเสนอแนวคิด และการถกเถียงเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้น นอกจากนี้การโพสต์ในหัวข้อข้างต้นแต่เป็นไปในเชิงขบข ัน เสียดสี หรือเข้าสังคมจะได้รับการยกเว้น ซึ่ง Facebook ใช้นโยบายเรื่องการบังคับชื่อที่ใช้ในชีวิตจริงเข้าช่วย เพื่อให้ผู้ใช้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่โพสต์มากขึ้ น
สำหรับกรณีที่ยกคำเฮทสปีชเพื่อเป็นตัวอย่างในการศึกษ าหรือให้ตระหนักถึงผลเสียของเฮทสปีช ก็ขอให้ผู้โพสต์ระบุให้ชัดเจนว่าเป้าหมายคืออะไร
ภาพกราฟิกที่มีเนื้อหารุนแรง (violence and graphic content)
Facebook ไม่อนุญาตให้โพสต์กราฟิกที่มีความรุนแรง ถ้ามีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความสุขจากการทรมานผู้อื่น (sadistic pleasure) หรือส่งเสริมความรุนแรงนั้น (celebrate violence) ส่วนกรณีของการโพสต์ภาพเพื่อให้ตระหนักถึงปัญหา เช่น การละเมิดสิทธิมนุษยชน นั้นอนุญาตให้โพสต์ได้
อย่างไรก็ตาม Facebook ขอให้ผู้โพสต์เลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะเห็นภาพนั้นอย่ างระมัดระวัง และแจ้งเตือนผู้อ่านว่ามีภาพที่มีกราฟิกรุนแรงด้วย
ที่มา - Facebook, VentureBeat
Facebook, Internet Censorship, Social Network
อ่านต่อ...