Rukuten เว็บอีคอมเมิร์ชรายใหญ่จากญี่ปุ่น (ในไทยเข้ามาถือหุ้นใหญ่ใน Tarad.com) ประกาศรองรับเงิน Bitcoin ในสามประเทศ ได้แก่ สหรัฐฯ, เยอรมัน, และออสเตรีย ให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม Bitnet เรีิ่มจากสหรัฐฯ ก่อนและอีกสองประเทศยังไม่ได้กำหนดระยะเวลา
ร้านค้าที่ขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มของ Rakuten และรองรับ Bitcoin จะได้ประโยชน์สำคัญคือค่าธรรมเนียมที่ต่ำลง และไม่ต้องรับความเสี่ยงการฉ้อโกงบัตรเครดิต โดยปัจจุบันค่าธรรมเนียมของ Bitnet อยู่ที่ 1% และลดลงเรื่อยๆ หากมีการใช้งานปริมาณมาก
Rakuten ลงทุนใน Bitnet ตั้งแต่ปีที่แล้ว
ที่มา - Rakuten
Rakuten, Bitcoin,Bitnet
อ่านต่อ...