บริษัทย่อยในเครือเจมาร์ทได้รายงานการเข้าซื้อหุ้นขอ งร้านจำหน่ายกล้องถ่ายรูป โฟโต้ ฮัท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 70% ส่วนโฟโต้ ฮัทเดิมถือหุ้นอยู่ 30% มีมูลค่าการซื้อหุ้นเพิ่มทุนส่วนนี้ 157 ล้านบาทด้วยเงินสด ซึ่งตรงตามที่เคยมีข่าวลือก่อนหน้านี้
เจมาร์ทระบุเหตุผลที่ไปซื้อร้านขายกล้องถ่ายรูปแบบกว ้างๆ ว่าเป็นการขยายธุรกิจของบริษัทจากผู้จำหน่ายโทรศัพท์ มือถือไปสู่สายผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์ฯ
Jaymart, Photo Hut, Acquisition
อ่านต่อ...