Google Play ปรับนโยบายเกี่ยวกับการส่งแอพขึ้นสโตร์ใหม่ 2 ด้าน ดังนี้

  • เริ่มใช้ระบบจัดเรตติ้งให้แอพ โดยอิงตามอายุของกลุ่มเป้าหมาย นักพัฒนาเจ้าของแอพมีหน้าที่แค่ตอบคำถามเล็กน้อย แล้ว Google Play จะจัดเรตติ้งให้เอง โดยอิงกับระบบเรตติ้งของประเทศต่างๆ (เช่น ESRB ของสหรัฐอเมริกา) ในกรณีที่ประเทศปลายทางไม่มีระบบเรตติ้งก็จะแสดงช่วง อายุแทน
  • ตรวจสอบแอพด้วยคน กูเกิลเผยว่าเริ่มใช้กระบวนการตรวจสอบแอพก่อนขึ้น Play Store ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญมาได้หลายเดือนแล้ว เป้าหมายคือเพื่อปกป้องความปลอดภัยของผู้ใช้ และช่วยให้การจัดหมวดแอพมีคุณภาพดีขึ้น อย่างไรก็ตาม กูเกิลการันตีว่าแอพจะผ่านการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว ใช้เวลาเป็นหลัก "ชั่วโมง" เท่านั้น และกูเกิลจะเพิ่มหน้าสถานะเพื่อแจ้งนักพัฒนาว่าทำไมแ อพถึงถูกปฏิเสธด้วย

ที่มา - Android Developers Blog

Google Play, Development, Android
อ่านต่อ...