Brent Callinicos ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน (CFO: chief financial officer) ของ Uber ได้ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งแล้ว โดยให้เหตุผลว่าอยากใช้เวลาร่วมกับภรรยา และลูกสาวให้มากขึ้น
Callinicos นั้นเข้าร่วมกับทาง Uber ตั้งแต่ปี 2013 (ก่อนหน้านี้ทำงานกับ Google) เป็นผู้ที่สร้างระบบทางการเงินให้กับธุรกิจกว่า 53 ประเทศ โดยเขาจะยังคงทำงานในตำแหน่งที่ปรึกษาให้กับ Uber ในช่วงการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ซึ่งจะมี Gautam Gupta มารับตำแหน่งนี้แทน
ที่มา: Bloomberg
Uber
อ่านต่อ...