หลังจากออราเคิลออก Java 8 ในเดือนมีนาคม 2014 บริษัทก็เดินหน้าเต็มที่สู่ Java 9 ที่คาดว่าจะออกได้ในปี 2016
ความคืบหน้าล่าสุดคือ Mark Reinhold หัวหน้าสถาปนิก (chief architect) ของ Java ไปพูดที่งาน EclipseCon โดยเล่าถึงแผนการของ Java 9 และ Java รุ่นถัดจากนั้น (ซึ่งก็น่าจะเรียกว่า Java 10)
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดของ Java 9 คือ Project Jigsaw ที่จะแยกส่วน Java ออกเป็นโมดูลย่อยๆ เพื่อให้ขนาดเล็กลง ตัวของ Reinhold ยอมรับว่า Java ถูกออกแบบให้มีขนาดใหญ่และเป็นก้อนเดียวกันทั้งหมด (huge monolithic thing) มาตั้งแต่แรก แม้ว่าเราต้องการใช้งานเพียงบางส่วนก็ไม่สามารถทำได้ เพราะต้องติดตั้งทั้งก้อนอยู่ดี
แนวคิดของ Project Jigsaw เปรียบได้กับการต่อเลโก้ เลือกติดตั้งเฉพาะส่วนที่ใช้งาน และเมื่อ Java แยกส่วนเป็นโมดูลได้สำเร็จ จะช่วยให้ Java รันบนอุปกรณ์ขนาดเล็กได้ และการรันบนพีซี-เซิร์ฟเวอร์ก็ช่วยให้ใช้ทรัพยากรดีขึ้นเช่นกัน
Project Jigsaw จะแยกส่วน Java ในทุกมิติ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน

  • Modular JDK
  • Modular Source Code
  • Modular Run-Time
  • Java Platform Module System

ปัจจุบัน ขนาดไฟล์ JRE บนลินุกซ์สถาปัตยกรรม ARM 32 บิตคือ 55MB แต่หลังจากแยกส่วนแล้วเราจะได้เห็น JRE ขนาดเล็กลงได้มากที่สุดคือ 11MB (ขนาดไฟล์รวมขึ้นกับโพรไฟล์ที่ใช้ติดตั้ง)

ส่วนในอนาคตถัดจากนั้น เราจะเห็นโครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม Java อีก 2 โครงการที่จะมีบทบาทใน Java 10 หรือ Java 11

  • Project Vahalla ปรับเปลี่ยนวิธีจัดการชนิดของตัวแปร (type) ให้รองรับ Value Objects
  • Project Panama เชื่อม JVM กับโค้ดแบบเนทีฟ ให้สามารถเรียกใช้ API ที่ใช้บ่อยในภาษา C ได้

ที่มา - Oracle, Computerworld, ADT Mag
Java, Oracle, Programming, Development
อ่านต่อ...