และแล้วผลงานแรกของ คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก็ออกสู่สายตาประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ เมื่อในวันนี้ หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ได้เปิดเผยผลการประชุมของคณะกรรมการดิจิทัลฯ ที่เกิดขึ้นในวันนี้ว่า รัฐบาลจะเปิดประมูลคลื่นความถี่สำหรับใช้ทำ 4G โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนสิงหาคมนี้คร ับ
เบื้องต้น มรว. ปรีติยาธร ระบุเพิ่มว่า รัฐบาลจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวและไม่จัดการกับเรื่องนี ้โดยตรง แต่จะให้ กสทช. เป็นคนดำเนินการเองทั้งหมดเหมือนครั้งที่ผ่านๆ มา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น มีเงื่อนไขเพียงข้อเดียวคือ กสทช. ต้องจัดส่งรายงานผลการดำเนินการให้ คณะกรรมการฯ ได้รับทราบทุกเดือน และยังได้แนะนำเพิ่มว่า กสทช. ควรจะขยายข้อจำกัดเรื่องแบนด์วิธออกไปให้มากขึ้นเหมื อนกับต่างประเทศอีกด้วย
นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีแผนขยายพื้นที่การให้บริการอินเทอร์เน็ตค วามเร็วสูงในต่างจังหวัดที่ยังเข้าไม่ถึง และมีแผนจัดตั้งศูนย์ข้อมูล หรือ Data Center กลางหนึ่งแห่ง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลกลางของประเทศไทย ซึ่งหลังจากนี้ข้อมูลต่างๆ ของประชากรทั้งหมด จะถูกโอนย้ายมาเก็บไว้ที่นี่ และให้หน่วยงานภาครัฐกว่า 112 แห่ง และภาคเอกชนที่มีความต้องการ สามารถเช่าศูนย์ข้อมูลกลางดังกล่าวได้ ทั้งนี้รัฐบาลคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปีครับ
ที่มา - วอยซ์ทีวี
NBTC, MICT, 4G, Telecom, Thailand
อ่านต่อ...