NVIDIA เปิดตัวซอฟต์แวร์สำหรับฝึกโครงข่าย Deep Learning ของตัวเองชื่อว่า Deep Learning GPU Training System (DIGITS) เป็นซอฟต์แวร์เพื่อการสร้างโมเดลโครงข่ายประสาทเทียม แบบลึก (deep neural network - DNN)
DIGITS ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถออกแบบโครงข่ายประสาทเทียม ด้วยตัวเองด้วยการคอนฟิกเครือข่ายว่าต้องการจำรูปร่า งแบบใด แล้วใส่ชุดข้อมูลเพื่อฝึกโครงข่ายประสาทเพื่อฝึกให้ไ ด้โมเดลโครงข่ายประสาทเทียมไปใช้งาน ตัวซอฟต์แวร์ DIGITS เป็นโอเพนซอร์สสามารถดาวน์โหลดแบบคอมไพล์แล้วจาก NVIDIA หรือเอาโค้ดจาก GitHub มาแก้ไขเองก็ได้
นอกจากซอฟต์แวร์ NVIDIA ยังเปิดตัวเวิร์คสเตชั่นสำหรับงานพัฒนาโครงข่ายประสา ทเทียม ชื่อว่า DIGITS DevBox ภายในเป็นพีซีประสิทธิภาพสูง ติดตั้งการ์ด TITAN X สี่ใบ รวมประสิทธิภาพประมวลผล 7 เทราฟลอบ ซอฟต์แวร์ใช้ Ubuntu 14.04 พร้อมชุดซอฟต์แวร์อื่นๆ สำหรับการพัฒนาโครงข่ายประสาทเทียม ราคาเครื่อง 15,000 ดอลลาร์ ผู้ซื้อต้องได้รับเชิญ (มีหน้าเว็บให้สมัครเข้าโครงการ) และต้องรอ 8-12 สัปดาห์ก่อนได้รับอนุมัติ
ที่มา - NVIDIA Blog


NVIDIA, Deep Learning, Artificial Intelligence
อ่านต่อ...