หลักจากที่ Telegram ไม่มีอัพเดตเกี่ยวกับแชทกลุ่มมานานมากแล้ว เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทาง Telegram ได้ปล่อยอัพเดตใหม่ออกมาทั้ง iOS, Android, OSX, Telegram Web
รายละเอียดมีดังนี้

  • Reply : ตอบกลับรายบุคคลในแชทกลุ่มได้ และจะมีการแจ้งเตือนถึงบุคคลนั้นแม้จะปิดแจ้งเตือนขอ งแชทกลุ่มไว้ก็ตาม
  • Mention : สามารถอ้างถึงคนนั้น ๆ โดยใส่ @(ตามด้วยชื่อ) ได้ เช่น @MrNonz เป็นต้น (แจ้งเตือนเหมือนกับ Reply)
  • Hashtag : สามารถใช้แฮชแท็กในข้อความได้ โดยใช้ #(ข้อความ) ได้ตามปกติเลย

ที่มา : Telegram Blog
Telegram
อ่านต่อ...