Autodesk เปิดตัว Tinkerplay แอปพลิเคชันใหม่ สำหรับการออกแบบของเล่นให้เด็กออกแบบฮีโร่หรือสัตว์ป ระหลาดออกมาเล่นได้เอง
ตัวแอปจะเปิดให้เด็กๆ ปรับแต่งโมเดลได้บางส่วนเช่นสีหรือพื้นผิวของโมเดลที ่กำลังสร้าง รวมถึงผู้ใช้ Tinkercad สามารถออกแบบชิ้นส่วนของตัวเองมาใช้ประกอบได้ เมื่อออกแบบเสร็จแล้ว Tinkerplay จะจัดวางชิ้นส่วนใหม่ ทำให้สามารถพิมพ์ทีละหลายๆ ชิ้นส่วนเป็นชุดแยกตามสีเพื่อนำมาทำโมเดลภายหลัง
ดาวน์โหลดฟรีทั้ง Google Play และ iTunes
ที่มา - Thinkerplay, Engadget


Autodesk, 3D Printing
อ่านต่อ...