Vuze โปรแกรมทอร์เรนต์ที่เคยใช้ชื่อเดิมว่า Azure ออกรุ่น 5.6 มีความสามารถใหม่สำคัญ คือ สามารถหาไฟล์ในทอร์เรนต์ที่เรากำลังดาวน์โหลดจากทอร์ เรนต์อื่นๆ เพื่อนำมาเติม และเพิ่มจำนวน peer ได้
บริการนี้เรียกว่า swarm merging เมื่อเราเพิ่มทอร์เรนต์เข้าไปใน Vuze โปรแกรมจะถามว่าเราต้องการค้นหาไฟล์จากแหล่งอื่นๆ หรือไม่ หากค้นหาแล้วพบ ก็จะดาวน์โหลดไฟล์ผสมจากสองทอร์เรนต์พร้อมๆ กันเพื่อเพิ่มความเร็ว
ทาง Vuze ยกตัวอย่างเช่น ไฟล์คล้ายๆ กันอาจจะถูกแยกทอร์เรนต์กันไป เช่น LibreOffice ที่มีทอร์เรนต์หลายแบบ ทั้งแบบมีไฟล์ช่วยเหลือและตัวติดตั้งอย่างเดียว เมื่อเพิ่มทอร์เรนต์หนึ่งลงในโปรแกรม Vuze สามารถค้นหาทอร์เรนต์อื่นๆ ที่มีไฟล์เดียวกันแล้วดาวน์โหลดมารวมกันให้อัตโนมัติ
บริการนี้ทำงานได้เพราะ Vuze มีบริการ swarm discoveries สามารถค้นหาทอร์เรนต์จากค่าแฮชของไฟล์, ขนาดไฟล์, และคำค้นอื่นๆ ได้ สำหรับ swarm merging ตอนนี้ค้นหาจากขนาดไฟล์เท่านั้น
ฟีเจอร์นี้ทำให้ผู้ใช้ได้ประโยชน์สองกรณี คือ กรณีที่ทอร์เรนต์ที่ดาวน์โหลดอยู่มีคนปล่อยที่ความเร ็วต่ำ ก็สามารถไปดาวน์โหลดจากทอร์เรนต์อื่นๆ ที่อาจจะความเร็วดีกว่า อีกกรณีคือชิ้นส่วนไฟล์ในทอร์เรนต์ไม่ครบก็สามารถหาไ ฟล์มาเติมจากทอร์เรนต์อื่นๆ ได้
ที่มา - TorrentFreak

Vuze, Torrent, P2P




อ่านต่อ...