ในยุคที่คอนเทนต์ส่วนใหญ่ต่างก็อยู่บนอินเทอร์เน็ตกั นหมดแล้ว บริการสตรีมเพลงผ่านอินเทอร์เน็ตอย่าง Spotify ก็อยู่ในช่วงขาขึ้นจากกระแสความนิยม รวมถึงฝั่งค่ายเพลงที่ยินดีร่วมมือเพื่อกระตุ้นตลาดจ ากที่กำลังตกต่ำให้มีชีวิตชีวามากขึ้น
แต่หลังจากผู้ให้บริการสตรีมเพลงหลายรายเริ่มปรับแนว ทางการให้บริการใหม่ ด้วยการให้อิสระแก่ผู้ใช้งานแบบฟรีมากขึ้น และหันไปทำรายได้จากโฆษณาแทน ก็มีรายงานออกมาว่าบรรดาค่ายเพลงเริ่มตั้งข้อสงสัย และเริ่มกดดันให้บริการกลุ่มนี้มากขึ้น อย่างกรณีของ Spotify ที่เพิ่งถูกทาง Universal ต่อรองสัญญาฉบับปัจจุบันเสียใหม่ โดยให้ Spotify เพิ่มข้อจำกัดของผู้ใช้ฟรีให้มากขึ้น และสร้างความต่างให้ชัดเจนระหว่างผู้ใช้ฟรีกับเสียเง ิน โดยหวังว่าจะมีผู้ใช้หันมายอมจ่ายมากขึ้นนั่นเอง เนื่องจากทางค่ายเพลงไม่คิดว่าการทำรายได้จากโฆษณานั ้นจะทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบอย่างเพียงพอ ซึ่งนอกจาก Universal แล้วก็มี Sony Music และ Warner Music ที่แสดงท่าทีสงสัยในเรื่องนี้เช่นกัน
จากที่บรรดาค่ายเพลงสนับสนุนบริการสตรีมเพลงอย่างดีใ นช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องด้วยบริการกลุ่มนี้ดึงลูกค้า เข้ามาสู่อุตสาหกรรมที่กำลังตกต่ำลง แต่ทว่าแทนที่คนฟังเพลงจะอุดหนุนซื้อแผ่น หรือดาวน์โหลดเพลงดิจิทัลมากขึ้น กลับกลายเป็นบริการเสียเงินของการสตรีมเพลงที่ได้รับ ความนิยมเพิ่มขึ้นแทน ซึ่งทาง Spotify ก็เคยออกมาชี้แจงว่าบริการฟรีแบบที่เป็นอยู่นี้สามาร ถดึงลูกค้าให้จ่ายเงินได้จริง ซึ่งตรงนี้คงต้องไปต่อรองกับบรรดาค่ายเพลงกันต่อไป
ที่มา - Rolling Stone
Spotify, Music, Online streaming
อ่านต่อ...