Twitter มีปัญหาเรื้อรังในประเด็นว่าระบบถูกใช้เพื่อการกลั่น แกล้งผ่านเน็ต (cyberbullying) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทก็ออกมายอมรับเมื่อเร็วๆ นี้ว่าดำเนินการแก้ไขน้อยและช้ากว่าที่ควรทำไปมาก (ซีอีโอ Dick Costolo ออกมายอมรับเองว่า "We suck at dealing with abuse and trolls on the platform and we've sucked at it for years.")
หลังจาก Twitter ตื่นตัวในประเด็นนี้แล้ว ก็เริ่มมีมาตรการแก้ไขปัญหาออกมา เช่น ระบบแจ้งเตือนข้อความข่มขู่ที่ใช้ง่ายกว่าเดิม ล่าสุดมีผู้ใช้ค้นพบฟีเจอร์ใหม่ "Quality Filter" หรือตัวกรองเนื้อหาที่มีคำขู่ ข้อความคุกคาม ภาษาไม่สุภาพ รวมถึงเนื้อหาซ้ำซ้อน และข้อความจากบัญชีที่น่าสงสัย
โฆษกของ Twitter ให้ข้อมูลว่าตอนนี้ยังเปิดฟีเจอร์ Quality Filter เฉพาะผู้ใช้กลุ่ม Verified เท่านั้น
ที่มา - The Verge
Well, that's an interesting & welcome addition, Twitter! (Was prompted about this on opening the app.) pic.twitter.com/Ka2VDvqwNf
— Anil Dash (@anildash) March 23, 2015
Twitter, Social Network
อ่านต่อ...