ช่วงนี้รัฐบาลออสเตรเลียกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาก ฎหมายบังคับเก็บล็อกว่ามีผลกระทบต่อผู้ให้บริการมากน ้อยแค่ไหน โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในรายงานของวุฒิสภาระบุว่าการศึกษาโดย PricewaterhouseCoopers ประมาณค่าใช้จ่ายการเก็บล็อกผู้ใช้อยู่ที่ 1.83-6.12 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อคนต่อปีเมื่อเฉลี่ยค่าใช้จ่ายตล อดสิบปี
ข้อโต้แย้งจากภาคธุรกิจออสเตรเลียออกมาระบุว่าหากรัฐ บาลต้องการบังคับเก็บล็อกจริงก็ควรรับผิดชอบค่าใช้จ่ ายเหล่านี้เอง แต่จนตอนนี้รัฐบาลออสเตรเลียก็ยังไม่ได้ออกมาเสนอว่า จะช่วยเหลือภาระการติดตั้งระบบล็อกมากน้อยแค่ไหน ทางฝั่งรัฐบาลระบุว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นในช่วงการ พิจารณางบประมาณประจำปีในเดือนพฤษภาคม
คาดว่าค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเก็บล็อกช่วงเริ่มต ้นจะอยู่ที่ 319 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
ปัญหาสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือกลุ่มธุรกิจสตาร์ตอัพที่ม ักมีฐานลูกค้าน้อยการวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเก็บล็ อกตามความต้องการของรัฐบาลจะมีค่าใช้จ่ายต่อจำนวนลูก ค้าสูงกว่าบริษัทสื่อสารขนาดใหญ่มาก
วุฒิสภาออสเตรเลียไม่ได้เผยแพร่รายงานของ PricewaterhouseCoopers ออกมาโดยตรงแต่พูดถึงตัวเลขในรายงานสั้นๆ เท่านั้น
การบังคับเก็บล็อกเป็นประเด็นที่หน่วยงานบังคับกฎหมา ยหลายชาติอยากให้บังคับ เช่น ญี่ปุ่นเองก็เคยขอความร่วมมือภาคธุรกิจ แต่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้ความสามารถในการแข ่งขันของภาคธุรกิจลดลง ทางญี่ปุ่นเองจึงไม่บังคับ ส่วนทางออสเตรเลียน่าจะใช้แนวทางช่วยเหลือค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้น
ที่มา - ZDnet, The Register
Australia, Privacy, Law
อ่านต่อ...