เดิมทีนั้นภาพถ่ายอวกาศที่มาจากองค์การบริหารการบินแ ละอวกาศแห่งชาติหรือนาซานั้นถือผลงานของรัฐ และภาพเหล่านั้นจึงถือเป็นสาธารณสมบัติที่สามารถคัดล อกหรือนำไปงานได้อิสระโดยปราศจากเงื่อนไข ทางนาซานั้นก็มีการปล่อยภาพที่จัดทำขึ้นมาผ่านทางสื่ อต่างๆ อยู่อย่างสม่ำเสมอตามช่องทางต่างๆ หน้า Flickr ของนาซา แต่ผลงานที่ทำร่วมกับบริษัทเอกชนนั้นตามกฏหมายไม่ได้ ระบุไว้ชัดเจนว่าจะต้องมีสัญญาอนุญาตแบบใด
ล่าสุด SpaceX ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับจรวดและดาวเ ทียมของ Elon Musk หนึ่งในผู้ก่อตั้ง PayPal และบริษัทรถยนต์ไฟฟ้า Tesla ก็ได้ทำตามแบบอย่างนาซา โดย Elon Musk ได้ทวีตประกาศให้ภาพถ่ายจากโครงการที่ทำร่วมการนาซาน ั้นเป็นสาธารณสมบัติหรือ Public Domain
SpaceX นั้นได้ร่วมทำโครงการกับนาซามาระยะหนึ่งแล้วและมีการ ตั้งคำถามโดยผู้เชี่ยวชาญด้านลิขสิทธิเมื่อเดือนกุมภ าพันธ์ที่ผ่านมาว่าภาพถ่ายที่เกิดขึ้นในโครงการนั้นค วรจะมีสัญญาอนุญาตแบบใด ทาง SpaceX ก็ได้รับเอาเรื่องนี้ไปพิจารณาและให้คำตอบกำลังหาวิธ ีการอยู่ จนกระทั่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว SpaceX ก็ได้เปิดบัญชี Flickr ของตัวเองขึ้น เพื่อเผยแพร่ภาพถ่ายจำนวนหนึ่งออกมาด้วยสัญญาอนุญาตแ บบ CC By-NC 2.0 ที่อนุญาตให้นำไปใช้ได้โดยไม่ใช่ในทางการค้าและต้องร ะบุที่มา แน่นอนว่า Elon Musk ก็ประกาศความเคลื่อนไหวนี้ด้วยตัวเอง
แต่หลังจากประกาศไปได้แค่สิบนาทีก็มีผู้ใช้ทวิตเตอร์ ชื่อ pandoomic ส่งข้อความไปถาม Elon Musk ว่าทำไมไม่ทำเป็น public domain ไปเลยล่ะ เพียงไม่ถึงชั่วโมง Elon Musk ก็ส่งข้อความกลับมาว่า "เปลี่ยนให้เป็น public domain แล้ว" แต่เนื่องจากปัญหาของ Flickr เองทำให้ไม่สามารถกำหนดสัญญาอนุญาตเป็น public domain ได้ ภาพทั้งหมดจึงถูกระบุว่าเป็น CC By 2.0 แทน แต่ก็เป็นอันว่าใครๆ ก็นำรูปภาพของ SpaceX ในโครงการดังกล่าวไปใช้งานได้อย่างถูกต้องไม่ต้องกลั วโดนปัญหาลิขสิทธิแม้ว่าจะไม่ระบุชื่อที่มาแล้วนะครั บ
เหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Elon Musk แสดงความป๋าแบบนี้ ก่อนหน้านี้เขาเคยประกาศอนุญาตให้ใครก็ได้ใช้งานสิทธิบัตรของ Tesla ไปใช้ได้ทันที รวมทั้งเคยบริจาคเงินหนึ่งล้านเหรียญเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์นิโคล า เทสลาอีกด้วย
ที่มา: Petapixel


SpaceX Photos Are Now Available Under a Creative Commons License http://t.co/OgHJYimuCU
— Elon Musk (@elonmusk) March 21, 2015
@elonmusk Why not just public domain? What is there to lose?
— Pandoomic (@Pandoomic) March 21, 2015
@Pandoomic Just changed them to full public domain
— Elon Musk (@elonmusk) March 21, 2015
Elon Musk, SpaceX, Licensing, NASA
อ่านต่อ...