วันนี้การระดมทุน Pebble Time ก็จะจบลง โดยยอดล่าสุดก็ทะลุ 20 ล้านดอลลาร์ไปเรียบร้อยแล้ว หลังจากผ่าน 13 ล้านดอลลาร์ไปตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมา ทำให้กลายเป็นโครงการอันดับหนึ่งของ KickStarter สถิติใหม่ที่ Pebble ทำไว้ตอนนี้คงทำให้อีกนานกว่าจะมีโครงการใหม่มาแซงไป ได้
Pebble ยังปล่อยภาพถ่ายชุดใหม่ของนาฬิกาจริง (แต่หน้าจอจำลอง) พร้อมกับภาพสลักด้านหลังนาฬิการะบุว่าเป็นรุ่นพิเศษส ำหรับผู้ร่วมระดมทุนผ่าน KickStarter ถ้าใครใช้บัญชีเดิมร่วมระดมทุนทั้งรุ่นแรกและรุ่นใหม ่จะได้รับนาฬิการุ่นสำหรับคนสนับสนุนสองครั้งอัตโนมั ติ แต่ถ้าใครเปลี่ยนบัญชีให้ติดต่อทาง Pebble ไปเพื่อขอรับภาพสลักให้ถูกต้อง
เรื่องสุดท้ายคือการกันน้ำที่ก่อนหน้านี้ไม่ชัดเจนนั ก แต่ตอนนี้ทีมงานก็ออกมาระบุว่าทดสอบตามมาตรฐาน ISO 22810 เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับจำลองการว่ายน้ำว่านาฬิกาจะทนได้หรือไม่โดยท ั่วไปแล้วการออกแบบวางสเปคไว้ให้ทนทานน้ำลึกถึง 50 เมตร แต่แผ่นเมมเบรนกันน้ำให้ไมโครโฟนทนแรงดันได้จำกัด นาฬิกาโดยรวมจึงกันน้ำได้ 30 เมตร
ที่มา - KickStarter: Pebble TimePebble, Smart Watch
อ่านต่อ...