IBM ประกาศซื้อบริษัทค้นหา Blekko เพื่อดึงเนื้อหาจากฐานข้อมูลเว็บของ Blekko เข้าไปเสริมความฉลาดให้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ Watson
Blekko เป็นบริษัทที่สร้างระบบ web-crawling เก็บข้อมูลเว็บเพจ จากนั้นนำมาจัดหมวดและคัดกรอง สิ่งที่ IBM ต้องการคือการคัดกรองเนื้อหาเหล่านี้เป็นหัวข้อ เพื่อนำไปใช้ป้อนข้อมูลกับ Watson
IBM บอกว่าเทคโนโลยีของ Blekko จะช่วยเสริมการซื้อบริษัท AlchemyAPI ก่อนหน้านี้ เพราะ AlchemyAPI ทำเรื่องการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ (deep learning) ส่วน Blekko ทำเรื่องข้อมูลเพื่อให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้
ตอนนี้เว็บไซต์ Blekko ก็ปิดตัวเองเรียบร้อย เหลือเพียงหน้าเว็บที่บอกว่าไปรวมกับ IBM แล้ว
ที่มา - IBM
Watson, IBM, Acquisition, Search Engine
อ่านต่อ...