Makeblock ผู้สร้างชุดสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถดัดแปลงได้ตามใจชอ บมีชุดสำเร็จรูปเช่น เครื่องพล็อตเตอร์, เครื่องพิมพ์สามมิติ, หรือหุ่นยนต์แขนกล ตอนนี้เปิดโครงการใหม่ mDrawBot ชุดสร้างหุ่นยนต์วาดภาพสี่แบบบน KickStarter
mDrawBot ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนที่เพียงพอสำหรับสร้างหุ่นยนต์ว าดภาพสี่แบบ ได้แก่

  • mScara หุ่นวาดภาพแบบข้อหมุนสองจุด
  • mSpider หุ่นวาดภาพแบบไต่เชือกกับกระดาน
  • mEggBot หุ่นวาดภาพบนผิวกลมเช่นไข่หรือปิงปอง
  • mCar หุ่นวาดภาพแบบรถวิ่ง

ซอฟต์แวร์ควบคุมหุ่นทุกแบบ ชื่อว่า mDraw เป็นโอเพนซอร์สอยู่บน GitHub
ราคาบน KickStarter สำหรับชุดพื้นฐานอยู่ที่ 179 ดอลลาร์ และชุดไร้สายอยู่ที่ 199 ดอลลาร์ ค่าส่งมาไทย 40 ดอลลาร์ ตอนนี้โครงการระดมทุนได้เกินเป้า 50,000 ดอลลาร์เรียบร้อยแล้ว
ที่มา - KickStarter
Maker Movement
อ่านต่อ...