Airbnb ก้าวไปอีกขั้นด้วยการเซ็นสัญญาเป็นสปอนเซอร์การแข่งข ันโอลิมปิกฤดูร้อน 2016 ที่ประเทศบราซิล ในหมวด "ที่พักทางเลือก" หรือ "alternative accommodations" ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีสปอนเซอร์หมวดนี้
ตามปกติแล้วเวลามีมหกรรมกีฬาขนาดใหญ่ที่ไหน ย่อมทำให้ที่พักในเมืองนั้นถูกจองเต็ม การที่ Airbnb อาศัยช่องว่างนี้เข้ามาให้บริการที่พักในช่วงโอลิมปิ ก ย่อมช่วยแก้ปัญหาเรื่องข้อจำกัดที่พักให้กับเมือง ในขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างชื่อเสียงให้ Airbnb ไปพร้อมกัน
เมืองริโอเดอจาเนโร ซึ่งเป็นเมืองหลังของการจัดโอลิมปิกนั้นมีปัญหาเรื่อ งห้องพักไม่เพียงพออยู่แล้ว (ตอนยื่นสมัครในปี 2009 เมืองมีห้องมีประมาณ 20,000 เตียงจากความต้องการราว 40,000 เตียง) ซึ่ง Airbnb สามารถเข้ามาช่วยสนับสนุนที่พักได้อีกประมาณ 20,000 เตียงได้ด้วย
ที่มา - AP
Airbnb, Brazil, Olympic
อ่านต่อ...