หลังจากจีนเร่งพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศอย่างต่อเนื่อง มาพักใหญ่ ล่าสุดมีรายงานว่าจีนกำลังจะขยับให้บรรดาระบบต่างๆ ในหน่วยงานภาครัฐไปใช้เทคโนโลยีของตัวเองแทนการใช้งา นระบบของต่างชาติ โดยคาดว่าจะเริ่มต้นแผนในปี 2020 นี้
แผนดังกล่าวเป็นการต่อยอดจากที่เคยทดสอบกับเมืองนำล่ องทางตอนเหนือซึ่งได้ผลลัพธ์ออกมาค่อนข้างดี โดยระบบพื้นฐานอย่างตัวระบบปฏิบัติการก็ถูกเปลี่ยนจา ก Windows ไปเป็น NeoKylin ที่พัฒนาขึ้นมาเอง
สำหรับหน่วยงานที่อยู่ในข่ายของแผนนี้มีตั้งแต่ธนาคา ร กองทัพ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด โดยนอกจากจะช่วยเสริมความแกร่งด้านความปลอดภัยแล้ว ยังเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปในตัวอีกด้วย
แม้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากภาครัฐ แต่ฝั่งนักวิเคราะห์ในจีนเองก็มองไปในทิศทางเดียวกัน จากเคสที่เริ่มมีบางหน่วยงานขยับจากของต่างชาติไปพัฒ นาเองกันบ้างแล้ว
ที่มา - Bloomberg
China, Rumors,
อ่านต่อ...