ขอเชิญร่วมงานแบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง ครั้งที่ 1 วันที่5-6พฤษภาคม 2550


เพื่อสมทบทุนสร้างห้องสมุดโรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์(ศรี ตลาดโพธิ์) ต.ตลาดโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
จัดโดย กลุ่มสะพานสั้น classic club (ดวงไฟบุรีรัมย์)


5 พฤษภาคม 2550
เวลา 11.00 น.ตั้งขบวนที่ห้าแยกแห่รอบหมู่บ้านเข้าโรงเรียนบ้านต ลาดโพธิ์
เวลา 13.00 น ลงทะเบียนเข้างาน เพื่อสมทบทุนห้องสมุดโรงเรียน พร้อมรับของที่ระลึก
(หางบัตรมีรางวัล) ค่าลงทะเบียนท่านละ 100 บาท
เวลา 16.00 น ร่วมรับประทานอาหารเย็น/พักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 18.00 น นำรถแต่ละประเภทเข้าประกวด
1. ประเภทความคิดสร้างสรรค์
2. ประเภทตกแต่งสวยงาม
3. ประเภทสุภาพบุรุษเดิม
4. ประเภทสุภาพสตรีเดิม


เวลา 20.00 น ประธานกล่าวเปิดงาน/ชมกิจกรรมบนเวที
- แลกเปลี่ยนของที่ระลึกจากเจ้าภาพ
- ประมูลของที่ระลึกเพื่อสมทบทุนสร้างห้องสมุดให้กับโร งเรียนบ้านตลาดโพธิ์
- ประกาศผลผู้ชนะการประกวดรถแต่ละประเภท
- ร่วมสนุกจับฉลากหางบัตรพร้อมรับรางวัลสำหรับผู้โชคดี
- ร่วมสนุกกับวงดนตรีมัน ๆ เร้าใจ


6 พฤษภาคม 2550
เวลา 07.00 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป
เวลา 08.00 น. ทำพิธีมอบทุนสมทบทุนสร้างห้องสมุดโรงเรียนบ้านตลาดโพ ธิ์
  • สอบถามรายระเอียด
  • ผอ.วินัย จันทะเทนชัย โทร 089- 8445264
  • อ. สมคิด สำเลิศรัมย์ โทร 085-0289007
  • ช่าง โอ และช่างนุ โทร 0813907992,081-3902414
  • พี่บอย โทร 081-3899593