ต้องการทะเบียน GB400 Clubman หรือจะเป็นซากพร้อมทะเบียนก็ได้ครับ จะเป็นเล่มทะเบียนหรือเล่มพร้อมเครื่องก็ยินดีครับ ไม่เกี่ยงสภาพครับ จะเอามายำทำคันใหม่ครับ. 0957548666