Volevi เปิดตัว Giddylizer EDITION หนึ่งในแอพพลิเคชันที่ปราณีตที่สุดในโลก จากผู้สร้าง Giddylizer ที่ถูกดาวน์โหลดไปกว่า 2 ล้านครั้ง

Giddylizer EDITION เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในวงการตกแต่งภาพถ่า ย ด้วยแผ่นป้ายปะติดภาพที่เราร่วมสรรสร้างกับนักออกแบบ ระดับโลกอย่าง Hendriqu

อ่านต่อ...