ถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ครั้งแรกในประเ ทศไทย ที่ชูจุดเด่นด้านการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100%

More...