สืบเนื่องจากกรณีที่ SpaceX ต้องการเผยแพร่รูปภาพในโครงการที่ทำร่วมกับนาซาให้เป ็นสาธารณสมบัติ หรือ public domain ผ่านทางหน้า Flickr แต่มีข้อจำกัดตรงที่ Flickr ไม่มีตัวเลือกสัญญาอนุญาตของรูปภาพแบบ public domain ในรายการ ทาง SpaceX จึงใช้วิธีกำหนดสัญญาอนุญาตเป็น CC By 2.0 ไว้แทน ล่าสุด Flickr ได้เพิ่มตัวเลือกสัญญาอนุญาตแบบ Public Domain Work และ Public Domain Dedication (CC0) เพื่อแก้ปัญหานี้แล้ว
สัญญาอนุญาตทั้งสองแบบนั้นต่างก็ใช้สำหรับระบุว่ารูป ภาพดังกล่าวถือเป็นสาธารณสมบัติที่ใครๆ ก็สามารถนำไปคัดลอก แก้ไข เผยแพร่ และใช้งานได้โดยอิสระ แต่จุดที่แตกต่างกันของทั้งสองตัวเลือกคือสัญญาอนุญา ตแบบ Public Domain Work มีไว้เพื่อระบุว่ารูปภาพดังกล่าวเป็นสาธารณสมบัติอยู ่แล้วหรือไม่สามารถระบุได้ว่ามีข้อจำกัดด้านลิขสิทธิ ์หรือไม่ เช่น รูปภาพเก่ามากที่ถ่ายขึ้นเมื่อร้อยปีที่แล้ว เป็นต้น ส่วนสัญญาอนุญาต CC0 นั้นหมายถึงรูปภาพที่เจ้าของลิขสิทธิ์ตั้งใจเผยแพร่แ ละยกรูปภาพนั้นให้เป็นสาธารณสมบัติในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างของกรณีแบบนี้ก็คือกรณี SpaceX นั่นเอง
ว่าแต่คนแถวนี้ยังมีใครใช้ Flickr อยู่บ้างมั้ยครับ (ผมยังใช้อยู่นะ)
ที่มา - Flickr Blog ผ่าน PetaPixel
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Public Domain Work และ CC0
Flickr, Licensing, Creative Commons
อ่านต่อ...