Debian 8 Jessie เริ่มพัฒนามาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2013 วันนี้ โดยทางโครงการออกประกาศมาเพื่อเตือนนักพัฒนาในโครงกา รย่อยให้รีบแก้ไขบั๊กก่อนที่จะถึงกำหนดการออกรุ่นจริ ง โดยตอนนี้การเลื่อนกำหนดการจะต้องมีบั๊กระดับวิกฤติท ี่ไม่สามารถแก้ไขได้ทันเวลาเท่านั้น
ทางโครงการแจ้งเตือนนักพัฒนาว่าตอนนี้ยังมีบั๊กอยู่อ ย่างน้อย 12 บั๊กที่ยังไม่ได้ปิด ซึ่งอาจจะทำให้แพ็กเกจถูกถอดออกจากระบบด้วยบอทอัตโนม ัติได้ก่อนออกรุ่นจริง บั๊กทั้งหมดต้องแก้ไขก่อนวันที่ 18 เมษายนนี้
ที่มา - Debian Announce
Debian, Linux, Open Source
อ่านต่อ...