Firefox 37 เตรียมรองรับมาตรฐาน HTTP/2 มีฟีเจอร์หนึ่งเพิ่มเข้ามาสำหรับเซิร์ฟเวอร์ทั่วไป คือ opportunistic encryption (OE) เป็นการเข้ารหัสจากใบรับรองแบบรับรองตนเอง (self-signed) ที่แม้ว่าจะไม่ได้ช่วยยืนยันว่าเรากำลังเชื่อมต่อกับ เซิร์ฟเวอร์อยู่จริง แต่ก็ป้องกันการดักฟังปกติที่ไม่ได้คั่นกลางการเชื่อ มต่อ
เซิร์ฟเวอร์ที่รองรับมาตรฐานนี้จะต้องเป็นเซิร์ฟเวอร ์ HTTP/2 และคอนฟิกให้รองรับการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัสที่พอร์ต 443 โดยใช้ใบรับรองอะไรก็ได้ แม้แต่ใบรับรองแบบรับรองตัวเอง จากนั้นเพิ่มฟิลด์ Alt-Svc: h2=":443" เข้าไปใน HTTP header ของการเชื่อมต่อพอร์ต 80 ธรรมดา
เบราว์เซอร์จะตรวจสอบเองว่าสามารถเชื่อมต่อกับพอร์ต 443 ได้จริงหรือไม่ หากเชื่อมต่อได้ก็จะพยายามเชื่อมต่อแบบเข้ารหัส และเบราว์เซอร์จะจำไว้เสมอว่าเซิร์ฟเวอร์ใดสามารถเชื ่อมต่อแบบเข้ารหัสได้ เมื่อเปิดเว็บครั้งต่อๆ ไปก็จะเชื่อมต่อแบบเข้ารหัสทันที
ที่มา - ArsTechnica
Firefox, HTTPS, Security
อ่านต่อ...