บริษัทไอที-โทรคมนาคมจีน ZTE เผยผลประกอบการตลอดปี 2014 กำไรเพิ่ม 94% (เกือบเท่าตัว) ซึ่งเป็นผลจากการขายสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เครือข่าย 4G
รายได้ของ ZTE ตลอดทั้งปีคือ 81.47 พันล้านหยวน (โต 8.3%) ส่วนกำไรคือ 2.63 พันล้านหยวน (โต 94%) บริษัทระบุว่าตัวเองเป็นผู้ขายอุปกรณ์เครือข่าย 4G ที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด และเริ่มบุกตลาดอุปกรณ์ 5G ต่อแล้ว ช่วงหลังบริษัทยังขยายธุรกิจมาทำโซลูชันด้านไอทีและผ ลิตภัณฑ์สำหรับศูนย์ข้อมูลด้วย
ที่มา - Talk Android
ZTE, Financial Report
อ่านต่อ...