สำนักงาน กสทช. เผยแพร่เอกสารนำเสนอของนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ที่ไปพูดในงานสัมมนาเชิงวิชาการ "ใครรอด ใครร่วง ชี้ชะตาทีวีดิจิตอลประเทศไทย" วันที่ 1 เม.ย. 2558 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เอกสารฉบับนี้มีสถิติที่น่าสนใจของทีวีดิจิตอลไทยหลา ยอย่าง ผมเลยนำมาเผยแพร่ต่อ พร้อมสรุปข้อมูลในประเด็นสำคัญดังนี้ครับ

สัดส่วนผู้ชมระหว่างทีวีแอนะล็อกแบบดั้งเดิมลดลงมาอย ู่ที่ 74.3% (นับครึ่งแรกของเดือนมีนาคม 58) ส่วนทีวีดิจิตอลเพิ่มเป็น 25.73% เทียบง่ายๆ คือแอนะล็อกยังนำอยู่ด้วยสัดส่วน 3:1

ส่วนมูลค่าโฆษณาของทีวีดิจิตอลก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถ้านับเดือนกุมภาพันธ์ 58 ทีวีแอนะล็อกมีรายได้ค่าโฆษณา 4,544 ล้านบาท, ทีวีดิจิตอลมีรายได้ 2,846 ล้านบาท หรือเกินครึ่งของทีวีแอนะล็อกแล้ว
ถ้าสังเกตการเติบโตจะเห็นว่าทีวีแอนะล็อกมีรายได้จาก ค่าโฆษณาลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2557 เป็นต้นมา และลดลงอย่างชัดเจนในเดือนธันาวาคม 2557

สำนักงาน กสทช. คาดว่ารายได้จากโฆษณาทีวีดิจิตอลจะแซงทีวีแบบเดิมสำเ ร็จในเดือนกรกฎาคม 2558 อย่างไรก็ตามนี่ยังเป็นแค่การคาดการณ์เท่านั้น
กสทช. สรุปรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อช่องของทีวีดิจิตอลในปี 2557 ที่ 63.78 ล้านบาท และคาดว่าปี 2558 ตัวเลขนี้จะเพิ่มเป็น 197.18 ล้านบาท หรือโตขึ้นประมาณ 3 เท่าตัว
โดยสรุปแล้ววงการทีวีไทยจะยังมีทีวีช่องเดิม 3 ช่องหลักคือ 3, 7, 9 เหมือนเดิม แต่รายได้จะลดลง และกระจายไปยังช่องใหม่มากขึ้น
รายละเอียดดูได้จากเอกสารนำเสนอด้านล่างครับ

ที่มา - อีเมลประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กสทช.
Digital TV, NBTC, Thailand, TV
อ่านต่อ...