ในโอกาสที่ ซีอีโอ dtac คนใหม่เริ่มเข้ามาทำงาน ทางผู้บริหารระดับสูงของ dtac หลายคนก็ตัดสินใจลาออก ที่ระบุชื่อคือชัยยศ จิรบวรกุล (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้า), เกษชญง สกาวรัตนานนท์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพย์สบาย), วัชรพงษ์ ศิริพากย์ (ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายแบรนด์คอมมูนิเคชั่น), ปกรณ์ พรรณเชษฐ์ (ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาด)
การลาออกจะยังไม่มีผลในทันที เพราะนายซิคเว่ เบรกเก้ รักษาการณ์ซีอีโอที่พ้นจากตำแหน่ง ยังขอให้อยู่ช่วยระหว่างช่วยเปลี่ยนผ่านอีกสักระยะหน ึ่ง
dtac ชี้แจงประเด็นนี้ว่าการลาออกของผู้บริหารเป็นเรื่องป กติ และไม่ส่งผลกระทบต่อแผนงานที่ว่างไว้ เพราะ dtac มีการวางแผนการสืบทอด (succession plan) เตรียมไว้แล้ว
ที่มา - ประชาชาติธุรกิจ (ข่าวลาออก), mxphone (คำชี้แจง)
dtac
อ่านต่อ...