ต่อจากข่าว Delphi เตรียมทดสอบรถยนต์ไร้คนขับ ข้ามประเทศอเมริกาเป็นระยะทาง 5,600 กิโลเมตร ผลสรุปคือ Delphi ส่งรถยนต์ไร้คนขับวิ่งข้ามประเทศสหรัฐอเมริกาได้สำเร ็จตามที่ตั้งใจไว้

  • เวลาเดินทางรวม 9 วัน ระยะทาง 3,400 ไมล์ หรือประมาณ 5,500 กิโลเมตร ผ่าน 15 รัฐ
  • 99% ของระยะเวลาขับรถทั้งหมด ใช้ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ โดยวิศวกรจะสลับกันมานั่งหน้าพวงมาลัย
  • ระหว่างเจอสภาพแวดล้อมหลากหลาย การจราจรติดขัด ซ่อมทาง สะพาน อุโมงค์ ฝนตก ฯลฯ แต่จุดที่ทำให้ทีมงานตกใจคือตอนข้ามสะพานเหล็ก 2 ชั้น ซึ่งอาจมีผลต่อระบบเรดาร์ แต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้ด้วยดี
  • คณะของ Delphi ใช้รถทั้งหมด 3 คน คือ รถขับเคลื่อนอัตโนมัตินำหน้า, รถยนต์ปกติวิ่งตาม และรถบ้านของทีมช่างภาพ-วิดีโอ
  • ทีมวิศวกรเก็บข้อมูลได้เกือบ 3TB ซึ่งจะนำข้อมูลนี้ไปวิเคราะห์เพื่อใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ในอนาคต

Jeff Miller อาจารย์ด้านรถยนต์ไร้คนขับจาก University of Southern California ให้สัมภาษณ์ว่าการส่งรถยนต์วิ่งข้ามประเทศครั้งนี้ไม ่ยากมากในแง่เทคโนโลยี แต่ช่วยโปรโมทแนวคิดเรื่องรถยนต์ไร้คนขับต่อสาธารณะไ ด้มาก ผลดีคือจะช่วยให้สังคมยอมรับเทคโนโลยีนี้เร็วกว่าเดิ ม
วิดีโอแสดงสภาพการขับรถระหว่างวัน

วิดีโอการเดินทางวันที่ 9 ถึงจุดหมายปลายทางนิวยอร์ก

ภาพแสดงหน้าจอคอนโซลของรถยนต์ แสดงแผนที่รอบรถ

ที่มา - Delphi, Wired
Automobile
อ่านต่อ...