เมื่อสามปีก่อนไมโครซอฟท์ประกาศว่า Internet Explorer 10 เป็นเบราว์เซอร์ตัวแรกที่เปิด Do Not Track (DNT) กลไกระหว่างเบราว์เซอร์กับเว็บไซต์ ที่ผู้ใช้สามารถบอกเว็บไซต์ไม่ให้ตามรอยการท่องเว็บข องตัวเองได้ มาตั้งแต่ต้น แต่ล่าสุดบริษัทปรับนโยบายใหม่ โดยจะไม่เปิด DNT ตั้งแต่ต้นหากผู้ใช้เลือกการตั้งค่า Windows Express Settings (ซึ่งจะกำหนดค่า Windows, IE ฯลฯ) เมื่อเปิดเครื่องเป็นครั้งแรกหลังติดตั้ง Windows (ทั้งติดตั้งใหม่และอัพเกรดจาก Windows รุ่นก่อนหน้า) หรืออัพเกรดจาก Internet Explorer รุ่นก่อนหน้าเสร็จ
ไมโครซอฟท์ให้เหตุผลว่าเพราะทำตามมาตรฐานที่ World Wide Web Consortium (W3C) ปรับปรุงใหม่ ซึ่งระบุว่าการรับส่งค่าต้องเกิดจากสิ่งที่ผู้ใช้ต้อ งการ ไม่ใช่จากบริษัท สถาบัน เว็บไซต์ หรือกลไกทางเน็ตเวิร์คที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู ้ใช้ ดังนั้นหากผู้ใช้ไม่ระบุตัวเลือกในการตามรอยการท่องเ ว็บก็จะไม่มีการกำหนดค่าดังกล่าวถูกส่งไปหาเว็บไซต์
ทั้งนี้ ไมโครซอฟท์จะให้ข้อมูลแก่ลูกค้าอย่างชัดเจนว่าจะเปิด ฟีเจอร์ DNT ได้อย่างไรต่อไป
ที่มา: Microsoft on the Issues
Browser, Do Not Track, Microsoft
อ่านต่อ...