Microsoft Student Partner (MSP) คือโครงการที่ไมโครซอฟท์คัดเลือกนักศึกษาที่มีความสน ใจที่จะเรียนรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เข้ามาร่วมงานกับไมโครซอฟท์และเรียนรู้เทคโนโลยีใ หม่ๆ จากไมโครซอฟท์ และนำประสบการณ์ความรู้ไปแบ่งปันให้เพื่อนๆ และอาจารย์ในสถาบัน
สำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทุกคณะ ที่มี passion ในเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไมโครซอฟท์รวมทั้งมีความสน ใจในมิติของการตลาดและการบริหารจัดการ สามารถเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ MSP FY16 ได้ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 (เวลา 23.59 น.)
ขั้นตอนการสมัครมีดังนี้

 • เลือกสายของ MSP ที่ต้องการสมัคร โดยแบ่งเป็นสาย Business Lead และ Technical Evangelist
 • นำเสนอตัวตนและประสบการณ์ความสามารถของคุณใน 2 รูปแบบ (ส่งทั้ง 2 อย่าง หากส่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์) คือ
  1. Resume/CV ในรูปแบบของ PDF/Word หรือจะเป็น LinkedIn profile
  2. Portfolio ระบุผลงานและกิจกรรมต่างๆที่เราได้สร้าง impact ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยของตนเอง โดยสามารถส่งในรูปแบบของ PDF/Word หรือ คลิปวิดิโอ หรือ เว็บไซต์

 • ส่งไฟล์ Resume และ Portfolio ในรูปแบบ PDF/Word และ URL สำหรับคลิปวิดิโอ, เว็บไซต์ และ LinkedIn มาที่ mspthailand@outlook.co.th โดยตั้งชื่อหัวข้อว่า "MSP FY16 - สายที่เลือกสมัคร - ชื่อจริง - ตัวย่อชื่อสถาบันการศึกษา"
  ตัวอย่างเช่น "MSP FY16 - Business Lead - Weerawit - AU"

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ทาง mspthailand@outlook.co.th หรือ Facebook Page Microsoft Student Partner Thailand

 • หมายเหตุ:
 • สำหรับ Resume ถ้าเป็นไฟล์ให้ส่งในรูปแบบของ PDF หรือ Word แนบมาทางอีเมลแต่ถ้าเป็น LinkedIn profile ให้ส่งเป็น URL มาในอีเมล
 • สำหรับ Portfolio ถ้าเป็นไฟล์เอกสาร Word, PDF หรือ PowerPoint ให้แนบมาทางอีเมลแต่ถ้าน้องๆส่งในรูปแบบ เว็บไซต์ หรือ คลิปวิดิโอ ให้ส่งเป็น URL มาใน Email

ที่มา - Microsoft Student Partner Thailand

Education, Microsoft, Thailand
อ่านต่อ...