ส่วนเสริมสำหรับ Chrome ที่ชื่อว่า Webpage Screenshot เป็นส่วนเสริมที่ได้รับความนิยมสูง มีผู้ใช้ถึง 1.2 ล้านคน แต่นักวิจัยจาก Heimdal Security ก็ออกมาเปิดโปงว่าส่วนเสริมนี้ส่งข้อมูลการเข้าใช้เว ็บกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อขายข้อมูลต่อไป
Webpage Screenshot พยายามปิดบังพฤติกรรมการอัพโหลดข้อมูลผู้ใช้กลับไปยั งเซิร์ฟเวอร์ด้วยการรอหนึ่งสัปดาห์แรกที่ผู้ใช้ติดตั ้ง ส่วนเสริมจะทำงานตามปกติโดยไม่เก็บข้อมูลใดๆ แต่หลังกจากนั้นส่วนเสริมจะโหลดโค้ดมาเพิ่มและเริ่มเ ก็บข้อมูลผู้ใช้ส่งกลับไปยังไอพี 64.34.175.88
กูเกิลแบนส่วนเสริมนี้ไปตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม Webpage Screenshot Gallery ส่วนเสริมอีกตัวจากผู้ผลิตเดียวกันยังคงมีให้ดาวน์โห ลดอยู่
Webpage Screenshot ระบุพฤติกรรมการเก็บข้อมูลเอาไว้ในข้อตกลงการใช้งาน โดยจะเก็บไปเพื่อการปรับปรุงบริการ, ทำวิจัย, และหารายได้ ข้อมูลทีข้อตกลงการใช้งานระบุว่าจะเก็บ ไอพี, หมายเลขระบุผ้ใช้, ระบบปฎิบัติการ, ข้อมูลเบราว์เซอร์, ประวัติการใช้งานเว็บ, ประวัติการค้นหา, ข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน์, ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน, ข้อมูลฮาร์ดแวร์, และข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุเอาไว้
ที่มา - ArsTechnica, Heimdal Security
Chrome, Google, Privacy
อ่านต่อ...