แม้ว่าชิ้นส่วนของสมาร์ทโฟนจะเล็กลงทุกวันๆ เพื่อหนุนให้สามารถทำสมาร์ทโฟนที่ใช้เนื้อที่ได้คุ้ม ค่ามากขึ้นเรื่อยๆ แต่หนึ่งในชิ้นส่วนหลักอย่างเสาอากาศกลับยังมีขนาดให ญ่เมื่อเทียบกับส่วนอื่นๆ เนื่องจากเสาอากาศต้องการพื้นที่มากพอที่จะส่งคลื่นแ ม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อติดต่อสื่อสารได้ แต่ดูเหมือนในอนาคตนี้ ข้อจำกัดที่ว่ากำลังจะหายไป ด้วยการนำเสาอากาศไปใส่ไว้ในชิปเสียเลย
แนวคิดดังกล่าวเป็นผลงานของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเค มบริดจ์ ซึ่งถูกตีพิมพ์ในบทความวิชาการของ Physical Review ว่าด้วยทฤษฎีการสร้างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในแบบที่ต่าง ออกไปจากแบบเดิม โดยเรียกวิธีการนี้ว่าการทำลายสมมาตร (symmetry breaking) ของสนามไฟฟ้าให้ประจุไฟฟ้าเริ่มเคลื่อนที่จากการเข้า ทำลายสมมาตรเพื่อสร้างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ในการทดสอบทฤษฎีดังกล่าว ทีมวิจัยได้ทดลองใช้ฟิล์มบางแบบเพียโซอิเล็กทริก ที่เมื่อมีแรงกดจะเกิดแรงดันไฟฟ้า และพบคลื่นความถี่บางอย่างที่อาจทำหน้าที่เหมือนกับเ สาอากาศได้
หากงานวิจัยนี้พัฒนาต่อไป อาจเป็นหนทางสู่การผนวกเสาอากาศเข้าไปชิปได้ ซึ่งนอกจากจะทำให้อุปกรณ์พกพามีขนาดเล็กลงแล้ว ยังสามารถประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ขนาดเล็กกว่า เช่น Internet of Things ก็เป็นได้
ที่มา - EurekAlert!
Research, Mobile,
อ่านต่อ...