ไมโครซอฟท์จดสิทธิบัตร Multi-OS (operating system) boot via mobile device ซึ่งกล่าวถึงอุปกรณ์พกพาที่รองรับหลายระบบปฏิบัติการ โดยผู้ใช้หรืออุปกรณ์สามารถเลือกระบบปฏิบัติการที่เห มาะสมต่อการทำงาน และให้ระบบปฏิบัติการรองรับการทำงานที่จำกัดเพื่อการ ตอบสนองที่รวดเร็วขึ้น อาทิ มือถืออาจบู๊ตขึ้นมาให้ผู้ใช้สามารถโทรออกเบอร์ฉุกเฉ ินได้แทนที่จะต้องโหลดระบบปฏิบัติการทั้งหมด หรือ มือถืออาจโหลดเฉพาะบางส่วนของระบบปฏิบัติการเมื่อกดป ุ่มถ่ายภาพที่ข้างตัวเครื่ิองขณะเครื่องปิดอยู่เพื่อ ให้ถ่ายภาพได้เท่านั้น
สิทธิบัตรยังกล่าวถึงการสลับระบบปฏิบัติการหรือโหลดส ่วนของระบบปฏิบัติการที่จำเป็นต่อการใช้งานตามปัจจัย อื่น อาทิ สถานที่ วันที่กับเวลา ผู้ใช้งานที่ใช้เครื่องอยู่ (active user) เป็นต้น และผู้ใช้ยังสามารถปิดบางส่วนของระบบปฏิบัติการได้เอ ง
ที่น่าสนใจอีกอย่างตามการระบุในสิทธิบัตรคือ ส่วนของระบบปฏิบัติการที่จำเป็นต่อการใช้งานสามารถถู กดาวน์โหลดหรือเข้าถึงผ่านกลุ่มเมฆได้
ที่มา: USPTO ผ่าน WMPoweruser ผ่าน Neowin
Microsoft, Mobile, Operating System, Patent
อ่านต่อ...