เวลาขับมันเหมือนเบาๆข้างหน้าถ้ามีรถเร็วๆแซงเหมือนช ่วงล้อหน้าจะปลิว. มันเป็นเพราะอะไรมีวิีแก้ปัญหายังไง รบกวนหน่อย