ขอสอบถามครับ
ตอนนี้รถผม เกิดเพลา ราวลิ้น ขาด พอจะมีอะไหล่ขายไหมครับ หรือแนะนำแหล่งขาย
เครื่องยนต์ g161 ครับ
จากนายถกล กล่ำน้อย
082-8811977
พิษณุโลก