เอ.พี.ฮอนด้า นำทัพผู้โชคดีจากแคมเปญ “ฉลองฮอนด้า 50 ปีในประเทศไทย”

Name: unnamed (1).jpg
Views: 4885
Size: 39.2 KB

กว่า 100 ชีวิต ตะลุยญี่ปุ่นสัมผัสความยิ่งใหญ่ ณ อาณาจักรฮอนด้า

Name: unnamed (2).jpg
Views: 2970
Size: 45.5 KB

เอ.พี.ฮอนด้า ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย พาผู้โชคดีทั้ง 100 ท่าน จากแคมเปญ“ฉลองฮอนด้า 50 ปีในประเทศไทย” ในกิจกรรม ค้นหารถมอเตอร์ไซค์เก่าแต่เก๋าและกิจกรรมประกวดภาพคว ามประทับใจที่มีต่อสัญลักษณ์ปีกนกของฮอนด้า บินลัดฟ้าเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเยี่ยมชมและสั มผัสความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรฮอนด้า ที่สนามทวินริงโมเตกิ และฮอนด้าคอลเล็กชั่นฮอลล์ โดยมีคณะผู้บริหารนำโดย คุณสุชาติ อรุณแสงโรจน์ กรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า นำทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟในครั้งนี้

Name: unnamed (3).jpg
Views: 2951
Size: 49.9 KB

นายสุชาติ อรุณแสงโรจน์ กรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด เปิดเผยถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “ขอขอบคุณผู้บริโภคชาวไทยเป็นอย่างยิ่งที่ให้การตอบร ับเป็นอย่างดีในกิจกรรมฉลองฮอนด้า 50 ปีในประเทศไทย จนมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 170,000 ชิ้น ซึ่ง เอ.พี.ฮอนด้า ในฐานะผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ได้ร่วมกับเครือข่ายศูนย์จำหน่ายและบริการ Honda Wing Center ที่มีอยู่กว่า 900 สาขาทั่วประเทศ จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นก็เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริโภ คชาวไทยที่ได้ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของเราเป็นอ ย่างดีตลอดมา”

Name: unnamed (4).jpg
Views: 2952
Size: 50.3 KB

สำหรับกิจกรรม “ค้นหารถมอเตอร์ไซค์เก่าแต่เก๋าและกิจกรรมประกวดภาพค วามประทับใจที่มีต่อสัญลักษณ์ปีกนกของฮอนด้า” คือ 2 ใน 3 กิจกรรมหลักที่ทางรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าทั่วประเทศเนื่อง ในโอกาสครบรอบ 50 ปีของแบรนด์ฮอนด้าในประเทศไทย ที่ได้ประกาศไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา โดยทั้งสองกิจกรรมได้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต ์ฮอนด้าทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีรถเก่าแต่ยังมีสภาพดีสามารถใช้ง านได้ หรือผู้ที่มีความประทับใจต่อรถจักรยานยนต์ฮอนด้าหรือ ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีสัญลักษณ์ปีกนกของฮอนด้า ได้ส่งภาพพร้อมคำบรรยายมาร่วมลุ้นชิงรางวัลทริปท่องเ ที่ยวประเทศญี่ปุ่น สัมผัสความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรฮอนด้า 100 ที่นั่งโดยแบ่งเป็นกิจกรรมค้นหารถมอเตอร์ไซค์เก่าแต่ เก๋า 50 ที่นั่ง และกิจกรรมประกวดภาพความประทับใจที่มีต่อสัญลักษณ์ปี กนกของฮอนด้า 50 ที่นั่ง

Name: unnamed (5).jpg
Views: 2950
Size: 53.0 KB

นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางฮอนด้าได้จัดขึ้ นสำหรับการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีนี้ คือ กิจกรรมประกวดภาพระบายสี โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และ ระดับอุดมศึกษา ซึ่งผู้ชนะเลิศในแต่ละระดับได้ประกาศรายชื่อไปเมื่อช ่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา

Name: unnamed (6).jpg
Views: 2942
Size: 55.8 KB

สำหรับแคมเปญเอ.พี.ฮอนด้าร่วมฉลองฮอนด้า 50 ปีในประเทศไทยมีผู้ส่งภาพและผลงานเข้าร่วมกว่า 170,000 ชิ้น โดยแบ่งเป็น กิจกรรมประกวดภาพระบายสีจำนวน 161,547 ภาพ กิจกรรมค้นหารถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าที่เก่าแต่เก๋าที่สุ ดในประเทศไทยจำนวน 2,390 ภาพ และกิจกรรมประกวดภาพความประทับใจที่มีต่อสัญลักษณ์ปี กนกของฮอนด้า 5,388 ภาพ โดยรายละเอียดของกิจกรรมและรายชื่อผู้โชคดีทั้งหมดสา มารถติดตามได้ที่ www.aphonda.co.th

Name: unnamed (7).jpg
Views: 3568
Size: 45.4 KB

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮอนด้า ทวินริง โมเตกิ

อาณาจักรฮอนด้า ทวินริง โมเตกิ ถูกสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2540 เพื่อใช้ในการพัฒนายนตรกรรมของฮอนด้าสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยตั้งอยู่บนเทือกเขาฮักโกะอยู่ทางทิศเหนือของกรุงโ ตเกียวประมาณ 100 กิโลเมตร มีพื้นที่จำนวน 4,000 ไร่ โดยพื้นที่ร้อยละ 35 หรือคิดเป็น 1,400 ไร่ จะเป็นพื้นที่ของสนามทดสอบรถยนต์และสนามแข่งรถ โดยสนามทวินริง โมเตกิ นับเป็นสนามแข่งรถยนต์ระดับโลกอย่าง MotoGP ที่ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นอย่างกลมกลืนกับสภาพแวดล้ อมบนเทือกเขาและป่าโปร่ง แนวคิดหลักในการสร้างอาณาจักร ฮอนด้า ทวินริง โมเตกิ คือ การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ โดยพยายามรักษาธรรมชาติและการอนุรักษ์ตามหลักนิเวศน์ วิทยาให้คงสภาพดั้งเดิมไว้มากที่สุด ดังนั้นการออกแบบจึงมุ่งเน้นเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแว ดล้อม ผู้คน และสัตว์ป่าที่อาศัยให้น้อยที่สุด โดยเน้นประโยชน์ 2 ด้าน คือ เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีของยนตรกรรม ควบคู่กับการอนุรักษ์และการจัดการสิ่งแวดล้อม อาทิ การตรวจสอบมลภาวะ ด้านอากาศ น้ำ เสียง ความสั่นสะเทือนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการดูแลและคุ้มครองสัตว์ป่า ต้นไม้ ร่องน้ำ และอื่นๆ รวมถึงการนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ในการจัดการขยะ การบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

ฮอนด้า ทวินริง โมเตกิ ยังประกอบด้วยสถานที่ที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ 1) สนามแข่ง 2) ฮอนด้า คอลเลคชั่น ฮอลล์ เปรียบเสมือนเส้นทางแห่งความฝันของฮอนด้า ที่ได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าครึ่ง ศตวรรษของฮอนด้า 3) ป่าเฮลโล วูดส์ เป็นป่าโอ๊คและนัท ที่เจะได้ค้นพบสิ่งแปลกใหม่ และการทดลองสร้างสรรค์งานศิลปะจากวัสดุในป่าในสวนป่า แห่งนี้ 4) ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยของฮอนด้า 5) ที่พักค้างแรมแบบแคมป์ปิ้งที่ครอบครัวสามารถนำรถเข้า ไปจอดพร้อมกับการเต้นท์พักแรม เพื่อสัมผัสบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติอย่างใกล้ชิด