เครอ่ืงดีเงียบๆมีคลิปให้ดูครับ ทะเบียนไม่ขาดพร้อมโอน ภายในสวย เครอ่ืงเล่นcdครบ แอรมี
ช่วงล่างดี ราคา 68000 บาทสนใจต่างจังหวดัมีบริการส่งให้ครับ 0871860917 ยุ้ยลำปาง