รบกวนครับ เผื่อท่านใดนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

เล่มหายต้องไปตามครับ. ไม่ถอดอะไหล่เพราะไม่ได้เล่นรถครับขายเดิมๆมาลากเองโ ทร084-5661828รุต
เพื่อใครจะล้มไปทำอะไหล่หรือตามทะเบียนปั้นขับครับไม ่แพง. รถอยู่แถงชลบุรีครับ

Name:  image.jpg
Views: 365
Size:  27.7 KB
Name:  image.jpg
Views: 360
Size:  31.8 KB
Name:  image.jpg
Views: 358
Size:  24.4 KB
Name:  image.jpg
Views: 364
Size:  32.2 KB
Name:  image.jpg
Views: 356
Size:  28.7 KB