ต้องการจริงๆครับ อยากได้แบบมีทะเบียนพร้อมโอนภาษีขาดต่อกี่ปี่ก็ได้ รถจะเป็นซากเป็นคันอะไรไงก็ได้ ของเน้นแค่"มีเครื่อง คอ โครง เล่มทะเบียน(ถังด้วยก็ดี)" ราคาคุยกันได้ ตกลงตามความพอใจ โทร 0882699167 ฟอส