อยากสอบถามว่า ปกติเข้าเกียร์ว่างแล้ว ไฟ n ติดบ้างไม่ติดบ้าง เป็นเพราะอะไรครับ