พอดีเกจวัดระดับน้ำมันที่ตัวไมล์เสีย จะติดแยกออกมา
สามารถติดได้ที่ไหน และหาซื้อลูกลอยกับเกจได้ที่ไหนบ้าง
ผมอยู่อ่อนนุช อะครับ